CORONAVIRUS 

Vi gjør alt vi kan for å gi nødvendig legehjelp til alle som trenger det også i denne krisen. Vi prøver å løse så mye vi kan via videokonsultasjoner og e-konsultasjoner, men folk som føler seg friske og ikke er i karantene er forsatt velkomne til legekontoret. Har du legetime kan vi gjøre denne om til videokonsultasjon om du ønsker.

MEN

Ikke kom til legesenteret med luftveissymptomer uten nærmere avtale –

ring oss eller ta kontakt via elektroniske kanaler først.

Dersom du siste 14 dager har vært på reise i utlandet, eller har vært i kontakt med noen som har fått påvist eller kan være smittet  SKAL DU UANSETT IKKE  komme til legekontoret.

Har du luftveissymptomer og kun behov for sykmelding ta kontakt via eletroniske kanaler (e-konsultasjon, videokonsultasjon)

Kommer du til time så vent i bilen eller utenfor til det er din tur for redusere smitterisiko.

Pasienter med luftveissymptomer vil bli kanalisert til bestemte tider på dagen eller til andre steder for vurdering, og må ikke komme til legekontoret uten avtale om vurdering.

Vask eller sprit av hender før og etter du har vært på  legekontoret.

Vi ber om at alle reseptbestillinger tas elektronisk for å avlaste telefonen. Se selvbetjening.

Ved spørsmål om coronavirusinfeksjon kontakt legesenteret fortrinnsvis elektronisk (HelseNorge, Besøklegen eller  på video via denne hjemmesiden ) eller på telefon i åpningstiden. Mage spørsmål er allerede besvart på folkehelseinstituttets sider så sjekk der først.
All testing for coronavirus foregår på Sandnes Legevakt etter nærmere fastsatte kriterier og telefonisk avtale. IKKE MØT OPP UTEN AVTALE!

Koronasjekk.no - hvilke råd gjelder deg

 

For nærmere informasjon om smittevern og karanteneanbefalinger se

Folkehelseinstituttet

 

===========================================================================================================

 

 

Via Helsenorge.no eller Besøklegen.no har du mulighet for selvbetjening til å

Vi anbefaler at våre pasienter fortrinnsvis bruker muligheten via

Logg på selvbetjening HelseNorge

For Helsenorge  finnes det også en velfungerende app for smarttelefoner.

 

 

All kommunikasjon via Helsenorge krever Bank ID for sikker identifikasjon og kan bare benyttes av våre pasienter.