Priser

Fastlegene ved Lura Legesenter holder seg til avtalte egenandeler framforhandlet gjennom årlige forhandlinger mellom legene og Staten.

Du finner en prisoversikt for perioden 2019-2020  HER

For medisiner, forbruksmateriell, attester og andre legeoppgaver som er Folketrygden uvedkommende, bestemmer legen prisen ut fra arbeidsmengde og kostnad.

Førerkortattest koster 500 kroner.(2020)