Priser

Fastlegene ved Lura Legesenter holder seg til avtalte egenandeler framforhandlet gjennom årlige forhandlinger mellom legene og Staten.

For medisiner, forbruksmateriell, attester og andre legeoppgaver som er Folketrygden uvedkommende, bestemmer legen prisen ut fra arbeidsmengde og kostnad.

Førerkortattest koster 600 kroner.(2023)